Chord Nidji Heaven

Chord Nidji Heaven

Am         G               F  G
Don't beg don't cry to your children

      Am    G          F   G
Don't even cry to your papa

       Am    G            F    G
Don't try to beg to your people

       Am   G          F   G    
Don't even cry to your mama
         
F   G   Am    G   F G  Am    G
Heaven is too far away tonight

F   G    Am  G    F    G        Am
Heaven is too far away.. tonight

        Am          G               F    G
Don't laugh don't scream to your children

        Am  G             F  G
Don't even cry to your sister

        Am       G                 F    G
Don't talk don't play with the children

       Am   G          F      G
Cause you ain't gonna get my heart

Chord Nidji Heaven